Compass: Human Rights Education Training – Loughborough, Wielka Brytania

Uczestniczymy w jednym z ciekawszych projektów edukacyjnych poświęconych prawom człowieka! Uczymy się sami i uczymy się, jak edukować innych o wolności, równości, godności człowieka, demokracji odpowiedzialności i solidarności.

Jak można zdobyć wszystkie te umiejętności, jeśli nie biorąc udział w międzynarodowym projekcie?

Chcemy umieć negocjować, nauczyć się patrzeć, rozumieć i myśleć krytycznie. Poruszać się po strukturach na różnych szczeblach, współpracować ponadnarodowo, żeby budować demokratyczne społeczeństwo i przeciwdziałać naruszaniu praw człowieka.

Świat potrzebuje zaangażowanych młodych, aktywnych obywateli. Potrzebuje liderów. Potrzebuje nas!

Organizowany przez Human Rights and Equalities Charnwood (HREC) długoterminowy program szkoleniowy to trening wiedzy i umiejętności. Czwórka uczestników wraz z młodymi ludźmi z siedmiu innych krajów europejskich (Wielkiej Brytanii, Rumunii, Chorwacji, Finlandii, Grecji, Włoch i Litwy) od października 2014 do kwietnia 2015 roku podejmie wyzwanie stworzenia lokalnych inicjatyw promujących prawa człowieka i ich ochronę.

Na dwóch ośmiodniowych zjazdach w Loughborough (UK) poznają podstawy teoretyczne i narzędzia niezbędne do realizowania tego typu zadań, między styczniem a kwietniem będą działać lokalnie, a w kwietniu ich przedsięwzięcia zostaną poddane analizie i ocenie.

Obserwujcie nas. Za jakiś czas nasi uczestnicy podzielą się swoimi doświadczeniami.