Wystawa Marszałkowska 41, Warszawa / Plac Zbawiciela

Marszałkowska 41 to wystawa Dominika Siebeneichena, który mimo, że od ponad dziesięciu lat mieszka we Francji, zdecydował się zrobić projekt dyplomowy o Warszawie. Jako zapalonego varsavinistę, interesuje go historia miasta i jego zabytków.

W witrynie budynku przy ulicy Marszałkowskiej 41 przedstawiona jest praca dyplomowa Dominika, obroniona w dniu 21 czerwca 2017 w Paryskiej Wyższej Szkole Architektury Paris-Malaquais.

Projekt dyplomowy miał na celu rewitalizację zabytkowej kamienicy przy ulicy Marszałkowskiej 41, która od grudnia 2016 stoi zupełnie pusta. Renowacja istniejącego budynku była pretekstem do realizacji nadbudowy i rozbudowy w głąb parceli. Nowa bryła nawiązywać miała do gabarytów sąsiednich budynków oraz wpisywać się w kompozycję Placu Zbawiciela. Jedną z intencji projektu było przedłużenie przestrzeni publicznej w głąb dziedzińca oraz w nadbudowie, która dzięki panoramicznej windzie stałaby się swego rodzaju miejskim amfiteatrem. Istniejące mieszkania stałyby się pokojami dla studentów, a w oficynie mieściłby się hostel. Całość byłaby połączona wspólnym dziedzińcem, będącym swoistym przedłużeniem przestrzeni miejskiej Placu Zbawiciela.

Punkt Kultury poleca!