Oblicza Dialogu - warsztaty dla dzieci

Miło nam poinformować, że przy współpracy z Katedrą Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zorganizowaliśmy dla najmłodszych cykl spotkań i warsztatów mających na celu wsparcie dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego oraz promocję otwartości na inność. Jest to już druga edycja programu „Oblicza dialogu”. Tym razem tematem warsztatów jest celebrowaniu świąt w różnych kulturach i religiach w różnych częściach świata.

Przez dwa tygodnie przybliżaliśmy uczniom szkół z Krakowa i okolic dalekie kultury. W ramach warsztatów odbyły się pokazy slajdów, gry i zabawy, zajęcia praktyczne oraz odgrywanie scenek. A wszystko po to, by poznać nieznane. Najmłodsi wspierani przez prowadzących odtwarzali klimat poznawanych świąt. Skupiliśmy się na aktywności twórczej w wielokulturowej atmosferze – by było ciekawie, by było smacznie, by było inspirująco!

Nie ma nic cenniejszego niż poznawanie obcych nam kultur i ich zrozumienie, dlatego między 18 a 29 maja stworzyliśmy płaszczyznę dla poznania i współistnienia z drugim człowiekiem. Nową platformę dla najmłodszych, gdzie mogą posmakować innego świata!